Výsledky

Recenzované publikace

Wolf, T., Pettersson, L. H., and Esau, I.: Dispersion of particulate matter (PM2.5) from wood combustion for residential heating: optimization of mitigation actions based on large-eddy simulations, Atmos. Chem. Phys., 21, 12463–12477, https://doi.org/10.5194/acp-21-12463-2021, 2021.

Resler, J., Eben, K., Geletič, J., Krč, P., Rosecký, M., Sühring, M., Belda, M., Fuka, V., Halenka, T., Huszár, P., Karlický, J., Benešová, N., Ďoubalová, J., Honzáková, K., Keder, J., Nápravníková, Š., and Vlček, O.: Validation of the PALM model system 6.0 in a real urban environment: a case study in Dejvice, Prague, the Czech Republic, Geosci. Model Dev., 14, 4797–4842, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4797-2021, 2021.

Belda, M., Resler, J., Geletič, J., Krč, P., Maronga, B., Sühring, M., Kurppa, M., Kanani-Sühring, F., Fuka, V., Eben, K., Benešová, N., and Auvinen, M.: Sensitivity analysis of the PALM model system 6.0 in the urban environment, Geosci. Model Dev., 14, 4443–4464, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021, 2021.

Krč, P., Resler, J., Sühring, M., Schubert, S., Salim, M. H., and Fuka, V.: Radiative Transfer Model 3.0 integrated into the PALM model system 6.0, Geosci. Model Dev., 14, 3095–3120, https://doi.org/10.5194/gmd-14-3095-2021, 2021.

Turčičová, M., Mandel, J., Eben, K.: Score matching filters for Gaussian Markov random fields with a linear model of the precision matrix, Foundations of Data Science. Roč. 3, č. 4 (2021), s. 793-824. E-ISSN 2639-8001, http://dx.doi.org/10.3934/fods.2021030, 2021

Resler., J., et al.: Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí. In: Konzultační setkání řešitelů vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Prague, 02. 12. 2021. Available at: http://hdl.handle.net/11104/0325762, 2021

Geletič, J., Lehnert, M., Resler, J., Krč, P., Middel, A., Krayenhoff, E. S., & Krüger, E.: High-fidelity simulation of the effects of street trees, green roofs and green walls on the distribution of thermal exposure in Prague-Dejvice, Building and Environment, 223, [109484], https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109484, 2022